Natuur in plastic

Heen wind tegen
Terug wind mee
Stormparapluus vliegen
Natte slierten haar langs rode wangen
Gebogen ruggen trappen
Opgewonden gele regenlaarsjes en een onmogelijke fietscape

De natuur
voor het oprapen
In een grote plastic zak
van Albert Heijn.